ระบบพิสูจน์ตัวตน

บุคลากรทางการศึกษา ครู ในสังกัด สพป.เชียงใหม่ 3 ที่มีความประสงค์ใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตของสำนักงาน
ต้องลงทะเบียนระบบพิสูจน์ตัวตน เพื่อรับ User และ Password ในการเข้าสู่ระบบ ตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ฯ พ.ศ.2550

ขั้นตอนการลงทะเบียน
1. ติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา หรือกลุ่มอำนวยการ
2. กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนระบบพิสูจน์ตัวตน
3. เจ้าหน้าที่มอบ i-Coupon ให้กับผู้ขอใช้บริการ
4. ผู้ขอใช้บริการสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ทันที และสามารถใช้ User/Password โดยไม่จำกัดอายุการใช้งาน

Categories: Uncategorized